استعلام خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی از پورتال imed.ir / تامین بیش از 30 درصد از نیاز بازار تجهیزات پزشکی از تولید داخل / صادرات 110 محصول تجهیزات پزشکی به 55 کشور در دنیا ویژه

کلیه تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی از اردیبهشت ماه سال جاری اقدام به اخذ استانداردهای بین المللی از جمله نشان CE اروپا کرده اند که تاکنون بسیاری از تولیدکنندگان موفق به اخذ CE شده و یا در مراحل اقدام آن هستند و پروانه ساخت آنان مطابق اقدامات انجام شده تمدید خواهد شد.

دکتر مسائلی با اشاره به تامین بیش از 30 درصد از نیاز بازار تجهیزات پزشکی از تولید داخل، گفت: بیش از 110 محصول تجهیزات پزشکی به 55 کشور در دنیا صادر می شود و تمامی زیرساخت های لازم به منظور توسعه کمی و کیفی تولید تجهیزات پزشکی با کیفیت و مطابق با استاندارد بین المللی فراهم شده و کشور ایران اسلامی در جرگه تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی هایتک و میدتک و با کلاس خطر بالا وارد شده است.

وی تاکید کرد: با توجه به دسترس بودن کلیه اطلاعات تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در پورتال imed.ir لازم است تا از طریق مدیریت های تجهیزات پزشکی دانشگاهها و کارشناسان تجهیزات پزشکی مراکز درمانی، استعلام لازم در خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی از پورتال یاد شده انجام شود.